Voorwaarden

Tijdens een bezoek aan de speeltuin, en dus ook tijdens verhuur, zijn uiteraard onze huisregels van toepassing!

Bij verhuur gelden, naast de wettelijke regels, de volgende voorwaarden:

  1. De huurder mag onbeperkt annuleren. In dat geval wordt 50% van de huur gerestitueerd of naar keuze een gratis herkansing in hetzelfde of volgende seizoen.
  2. De verhuurder mag annuleren als dat vanwege veiligheid of onderhoud nodig is. In dat geval wordt de huur volledig gerestitueerd of naar keuze een gratis herkansing in hetzelfde of volgende seizoen.
  3. Gebruik van de speeltuin geschiedt volledig voor eigen risico. Dit geldt ook de beperkingen vanwege corona, zolang daarvan sprake is. Verhuurder is niet aansprakelijk voor letsel of schade die door gebruik ontstaat aan huurder of diens gezelschap. Huurder is aansprakelijk voor schade aan speeltuin en toebehoren, als sprake is van moedwillig vernielen.
  4. Factuur dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst betaald te zijn. Bij niet tijdige betaling heeft verhuurder zonder nadere aanmaning het recht de huur eenzijdig te annuleren.
  5. Niet toegestaan zijn het gebruik van een barbecue, groot speelmateriaal (zoals springkussens en zwembaden), roken, het gebruik van alcohol en het meenemen van huisdieren. Muziek is toegestaan, als dat zachtjes blijft, zonder overlast voor de buurt.
  6. Huurder dient afval zelf weer mee te nemen. Aangebrachte versieringen moeten bij vertrek weer zijn opgeruimd. Sleutels dienen, na het afsluiten, direct weer worden afgeleverd op de afgesproken plaatsen. Speelgoed opgeruimd in het speelgoedhok achterlaten.
    Bij aanvang huur bordje “verhuurd” ophangen bij het toegangshek. Bordje ligt in het speelgoedhok.