Partners

De speeltuin van speeltuinvereniging Speelvlucht kan door partnerleden van de vereniging buiten de openingstijden maximaal 5 keer per seizoen gebruikt worden voor gelegenheden waar het draait om kinderen. Indien het partnerlid vaker gebruik wenst te maken van de speeltuin, dan kan dit tegen een onkostenvergoeding. In alle gevallen geldt dat de speeltuin uitsluitend na reserveren en bevestiging door de verhuurcoördinator gebruikt kan worden.

Het betreffende partnerlid, hierna “de huurder”, kan gedurende het gereserveerde dagdeel gebruik maken van de Speeltuin. De huurder haalt de sleutel op en sluit tijdens het gebruik het hek af, zodat er geen anderen toegang tot de speeltuin hebben.De te reserveren dagdelen liggen tussen 09.00 en 20.00 uur. Een dagdeel beslaat maximaal 4 uur aaneensluitend.

Het is toegestaan muziek te spelen tot een redelijk volumeniveau, waarbij geen overlast veroorzaakt mag worden. Indien er versieringen worden aangebracht, zoals vlaggetjes en ballonnen, dienen deze bij vertrek weer opgeruimd te worden.

Voor het gebruik van de Speeltuin wordt vanaf de zesde keer per seizoen de volgende onkostenvergoeding in rekening gebracht:

Gebruik speeltuin € 20,00
Gebruik tafels en stoelen € 30,00
Reserveren en eventueel annuleren …
Wilt u de speeltuin reserveren?, ga dan naar de site en raadpleeg de verhuurkalender. Eventueel kunt u uw vraag mailen aan de verhuurcoördinator via verhuur@speelvlucht.nl. Indien u definitief wens tereserveren, mailt u eveneens aan dit mailadres. Na bevestiging van uw reservering dient u (vanaf de zesde keer per seizoen) binnen 2 weken te betalen, anders vervalt uw reservering. Als de betaling bij ons binnen is, is de reservering definitief.
Annuleren kan uiterlijk 24 uur voor de reserveerdatum op het adres verhuur@speelvlucht.nl. In dat geval wordt 50% van de betaalde onkostenvergoeding gerestitueerd. Wanneer er niet tijdig geannuleerd is, wordt dit toch gezien als 1 maal gebruik van de speeltuin.
Gebruik speeltuin …
Tijdens het gebruik van de Speeltuin kunt u gebruik maken van de toiletten, de skelters en het andere beschikbare speelgoed (zoals krijtborden en zandbak speelgoed). Er is geen binnenruimte, maar er is in het speelgoedhok wel een stopcontact (220 volt), wel dient u zelf de benodigde spullen mee te nemen.
Wat mag niet …
Tijdens een bezoek aan de speeltuin zijn de huisregels van toepassing, zoals vermeld op de website www.speelvlucht.nl. Er dient normaal met de speeltoestellen te worden omgegaan. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en ongevallen tijdens het gebruik. Barbeque (elektrisch, gas of houtskool) is niet toegestaan in de speeltuin. Afval dient u zelf af te voeren. Al het speelgoed verzoeken wij u terug te plaatsen in het hok. Toiletten dienen schoon achtergelaten te worden. Het zelf meenemen van groot speelmateriaal is niet toegestaan (springkussens, zwembaden e.d.). Alcohol en roken is verboden.Meer informatie? Stuur een e-mail.