Partner worden

Scholen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties kunnen partner-lid worden van Speelvlucht. Dit lidmaatschap kost € 185,- per jaar. Hiermee kunt u met de kinderen gebruik maken van de speeltuin en draagt u met uw organisatie bij aan het voortbestaan van de speeltuin.

Speelvlucht kan door partnerleden van de vereniging buiten de openingstijden maximaal 5 keer per seizoen gereserveerd en gebruikt worden voor gelegenheden waar het draait om kinderen.

Voor het gebruik van de speeltuin wordt vanaf de zesde keer per seizoen zal per keer € 20,00 in rekening worden gebracht.

Vul onderstaand formulier in om partner-lid te worden

Correspondentie
Contactpersoon

MVTen behoeve van de incasso van de contributie


Ik verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan speeltuinvereniging Speelvlucht om jaarlijks de contributie te incasseren van bovengenoemd rekeningnummer.
Opzegging dient te geschieden voor 1 december van enig kalenderjaar ten behoeve van de opzegging per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Ik heb kennis genomen van de huisregels en de specifieke regels voor partnerleden, beide zijn op de site beschikbaar.

* Verplicht veld