Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap van Speeltuinvereniging Speelvlucht dient te geschieden voor 1 december van het kalenderjaar ten behoeve van de opzegging per 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar.

Opzegging geschiedt per brief op het adres van de ledenadministratie, dan wel per e-mail.

Het lidmaatschap is beëindigd als u van de ledenadministratie de bevestiging ontvangen heeft.