Lid worden

Speeltuin SpeelVlucht is open voor iedereen, maar door lid te worden draagt u bij aan de instandhouding van de speeltuin.

Leden ontvangen per mail een nieuwsbrief over komende activiteiten en terugblikken op eerdere activiteiten. Leden betalen minder voor veel activiteiten en soms zelfs helemaal niets!

Een lidmaatschap kost maar € 18,50 per jaar per gezin (automatische incasso). Bestuursleden, commisieleden en toezichthouders betalen geen contributie. **

Vul onderstaand formulier in en help ons de speeltuin open te houden!

Wij werken volgens de richtlijnen van de privacy-wet, zie ons privacy beleid

MV
Betaling


Ik verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan speeltuinvereniging Speelvlucht om jaarlijks de contributie te incasseren van bovengenoemd rekeningnummer. Opzegging dient te geschieden voor 1 december van enig kalenderjaar ten behoeve van de opzegging per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Ik heb kennis genomen van de huisregels en de overige regels voor leden. Deze zijn op de site beschikbaar.

Als ik lid word na 1 juni van het kalenderjaar dan betaal ik éénmalig de helft van de contributie per bank op rekeningnummer 36.99.28.180 t.n.v. Speelvlucht.

Uw actieve bijdrage aan de vereniging (gratis lid worden):

U kunt ons helpen door toezicht te houden en/of door te helpen bij activiteiten.

Indien u de zich in het ene seizoen (minimaal) 5 keer inzet voor de speeltuin, helpt u ons niet alleen de speeltuin vaker open te houden en/of vaker leuke(re) activiteiten te organiseren, maar krijgt u het daar op volgende seizoen ook nog eens een gratis lidmaatschap!

JaNee

De dag/dagen waarop u toezicht wilt houden zijn:


13.30 - 15.15  15.15 - 17.00

13.30 - 15.15  15.15 - 17.00

13.30 - 15.15  15.15 - 17.00

13.30 - 15.15  15.15 - 17.00

Extra toezicht tijdens schoolvakanties:


13.30 - 15.15  15.15 - 17.00

13.30 - 15.15  15.15 - 17.00

13.30 - 15.15  15.15 - 17.00

Toezicht op de peuterochtenden (alleen buiten de schoolvakanties):


10.00 - 11.30

10.00 - 11.30

* Verplicht veld

** Als u actief bent gedurende het seizoen van het ene jaar, betaalt u geen contributie in het volgende jaar.