Huisregels

Algemene huisregels

De speeltuin van speeltuinvereniging Speelvlucht is een veilige en geïnspecteerde speeltuin. Toch kan er altijd iets gebeuren. De speeltuin, het bestuur en/of de toezichthouders van de speeltuinvereniging zijn niet aansprakelijk voor schade die tijdens het verblijf is ontstaan, of verlies dan wel diefstal van meegebrachte spullen.

Ouders/verzorgers blijven te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun kinderen (Onze toezichthouders zijn geen oppas).

 • Kinderen jonger dan 6 jaar mogen alleen onder begeleiding van ouder/verzorger spelen in de speeltuin.
 • Kinderen ouder dan 12 jaar mogen alleen in de speeltuin indien ze geen overlast veroorzaken voor alle jonge kinderen.
 • Roken is ten aller tijden streng verboden binnen de speeltuin, dit geldt ook tijdens een verhuur periode.
 • Fietsen moet u buiten het hek van de speeltuin plaatsen (dus niet op het terrein) en niet voor de ingang.
 • Huisdieren en alcohol zijn op het terrein van de speeltuin niet toegestaan.
 • Bezoekers (kinderen, ouders en begeleiders) dienen gehoor te geven aan eventuele aanwijzingen van het bestuur, toezichthouder(s) of vrijwilliger(s) van de speeltuinvereniging.
 • De speeltuinvereniging en haar toezichthouder behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de toegang te weigeren of te ontzeggen.
 • Schelden, slaan, spugen, pesten, roddelen of ander negatief gedrag is in de speeltuin niet gewenst. Hiertegen zal ook worden opgetreden.
 • Verpakkingen en ander afval moeten in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd worden.
 • Ieder kind is vrij in het gebruik van de speeltoestellen, mits de toestellen gebruikt worden op de manier waarvoor ze bestemd zijn.
 • Het is verboden op de leuning van de schommelstoel te staan.

Regels voor de skelterbaan

 • Niet met de skelters door de speeltuin rijden.
 • Maximaal 1 kind per skelter.
 • Tijdens het rijden op de stoel blijven zitten.
 • Niet botsen en geen wedstrijden houden.
 • Niet lopen op de skelterbaan.
 • Eigen skelters zijn niet toegestaan.
 • Bij drukte maximaal 5 minuten op de skelter.
 • Verboden voor kinderen boven de 12 jaar.

Het bestuur wenst iedereen een prettig verblijf in de speeltuin toe!

Samen spelen is samen plezier maken.