• Facebook

Nieuwsbrief

* Dit veld is verplicht

Partner worden

Scholen, stichtingen, verenigingen en andere organisaties kunnen partner-lid worden van Speelvlucht. Dit lidmaatschap kost € 185,- per jaar. Hiermee kunt u met de kinderen gebruik maken van de speeltuin en draagt u met uw organisatie bij aan het voortbestaan van de speeltuin.

Speelvlucht kan door partnerleden van de vereniging buiten de openingstijden maximaal 5 keer per seizoen gereserveerd en gebruikt worden voor gelegenheden waar het draait om kinderen.

Voor het gebruik van de speeltuin wordt vanaf de zesde keer per seizoen zal per keer € 20,00 in rekening worden gebracht.

Vul onderstaand formulier in om partner-lid te worden

Naam instelling *
Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *

Correspondentie

Straat *
Huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *

Contactpersoon

Geslacht *  M V
Voorletters *
Achternaam *
E-mail *
Telefoon

Ten behoeve van de incasso van de contributie

IBAN rekeningnummer *
Ingangsdatum *

Ik verleen hierbij tot wederopzegging een machtiging aan speeltuinvereniging Speelvlucht om jaarlijks de contributie te incasseren van bovengenoemd rekeningnummer.
Opzegging dient te geschieden voor 1 december van enig kalenderjaar ten behoeve van de opzegging per 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Ik heb kennis genomen van de huisregels en de specifieke regels voor partnerleden, beide zijn op de site beschikbaar.

* Verplicht veld